Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Mỳ Sợi (Sammy)Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 81 Deviations 422 Comments 6,003 Pageviews
×

Newest Deviations

[170716] I WISH... by nguyetsone2 [170716] I WISH... :iconnguyetsone2:nguyetsone2 1 0 [170325] The Youth by nguyetsone2 [170325] The Youth :iconnguyetsone2:nguyetsone2 3 0 [170323] Nothing by nguyetsone2 [170323] Nothing :iconnguyetsone2:nguyetsone2 6 6 [160920] FLY LOVE by nguyetsone2 [160920] FLY LOVE :iconnguyetsone2:nguyetsone2 1 12 [160613] Luhan by nguyetsone2 [160613] Luhan :iconnguyetsone2:nguyetsone2 8 0 [160606] 5 Renders Jessica by nguyetsone2 [160606] 5 Renders Jessica :iconnguyetsone2:nguyetsone2 24 15 [160604] HAPPY 100+ WATCHERS by nguyetsone2 [160604] HAPPY 100+ WATCHERS :iconnguyetsone2:nguyetsone2 17 11 [160517] You Cross My Mind by nguyetsone2 [160517] You Cross My Mind :iconnguyetsone2:nguyetsone2 2 10 [160407] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -2 by nguyetsone2 [160407] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -2 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 26 14 [160404] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -1 by nguyetsone2 [160404] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -1 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 34 9 [160329] QUOTES - KRYSTAL by nguyetsone2 [160329] QUOTES - KRYSTAL :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 5 [160320] Quotes by nguyetsone2 [160320] Quotes :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 4 [160312] Rustic Summer by nguyetsone2 [160312] Rustic Summer :iconnguyetsone2:nguyetsone2 8 13 [160306] Holly Spring by nguyetsone2 [160306] Holly Spring :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 12 7 Renders + Stocks Tiffany by nguyetsone2 7 Renders + Stocks Tiffany :iconnguyetsone2:nguyetsone2 13 6 [160209] PSD COLORING #3 by nguyetsone2 [160209] PSD COLORING #3 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 1

Random Favourites

PSD 59 BY LOO LUYI by Luyi-Loo PSD 59 BY LOO LUYI :iconluyi-loo:Luyi-Loo 338 174 Pack Render #72 ~7 Renders Seohyun by BabySteponlys9 Pack Render #72 ~7 Renders Seohyun :iconbabysteponlys9:BabySteponlys9 101 40 Share render and PSD HPBD Jessica by BabySteponlys9 Share render and PSD HPBD Jessica :iconbabysteponlys9:BabySteponlys9 113 48 Pack Render #60 ~ 10 Renders SNSD by BabySteponlys9 Pack Render #60 ~ 10 Renders SNSD :iconbabysteponlys9:BabySteponlys9 67 17 PNG Pack #20 Tiffany by gatothecrazycat PNG Pack #20 Tiffany :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 253 105 Pack Render #75 ~ 13 Renders TaeTiSeo - Adrenaline by BabySteponlys9 Pack Render #75 ~ 13 Renders TaeTiSeo - Adrenaline :iconbabysteponlys9:BabySteponlys9 162 136 29.06.15 PACK RENDER RANI by LuHannie1071999 29.06.15 PACK RENDER RANI :iconluhannie1071999:LuHannie1071999 180 102 Flop [ Edit ] by William-BR Flop [ Edit ] :iconwilliam-br:William-BR 28 14 [PNG] SNSD's Seohyun by Syaoran-Ngo [PNG] SNSD's Seohyun :iconsyaoran-ngo:Syaoran-Ngo 14 0 BAN Textures*10 by LeEight BAN Textures*10 :iconleeight:LeEight 271 49 Fauxism-org-texture005 by fauxism-org Fauxism-org-texture005 :iconfauxism-org:fauxism-org 820 72
Journal
HELP ME PLEASE
HIỆN MÌNH ĐANG CÓ 2 LOGO NHƯNG KO BIẾT CÁI NÀO ĐẸP HƠN!AI THẤY CÁI NÀO OK HƠN THÌ COMT GIÚP T VỚI ;;A;; THANKS NHIỀU A~
:iconKnow-chan:Know-chan
:iconknow-chan:Know-chan 1 17
PSD #32 by RavenOrlov PSD #32 :iconravenorlov:RavenOrlov 1,527 144 LMDX - #5 Texture Pack by William-BR LMDX - #5 Texture Pack :iconwilliam-br:William-BR 708 137 RENDER PACK HANI (EXID) by seul3105 RENDER PACK HANI (EXID) :iconseul3105:seul3105 141 64 [CoverFace]: Seohyun #2 by teo-xinhdep [CoverFace]: Seohyun #2 :iconteo-xinhdep:teo-xinhdep 7 2

Groups

deviantID

nguyetsone2's Profile Picture
nguyetsone2
Mỳ Sợi (Sammy)
Artist | Student
Vietnam
Hãy gọi mị là Mỳ hoặc là Mỳ sama :33
Thực ra chẳng có gì đặc biệt cả,mị Des bình thường lắm chủ yếu chắc là cut Renders thôi.Và có tình yêu tha thiết với Nấm Hường Cucheoo nhất quả đất.Đã mất công ghé vô đây rồi thì hãy bỏ ra vài giây để mq với mị luôn :v
Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho no face gifKết quả hình ảnh cho totoro gif
Kết quả hình ảnh cho totoro gif
Interests

Activity


[170716] I WISH...
                                              "Em chỉ ước mình là cánh hoa bay
                                         Lạc vào khoảng trời anh vào một ngày cả gió."
Loading...
[170325] The Youth
                                   "Thanh xuân của em không có tôi,thanh xuân của tôi luôn dõi theo em."
                                                               -Nguồn:munnhim.tumblr
                             
Loading...
[170323] Nothing
                                                                  Chỉ là ngẫu hứng,không có mô tả :v :v :v
                                                            
Loading...

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Jun 21, 2016  Student Traditional Artist
+Watch cho cậu :33 Watch back tớ nha  :happybounce: 
Art cậu đẹp ghê :3 
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 21, 2016  Student
Tui Watch back rồi nha.
Cảm ơn vì đã dành thời gian xem Art của tui nhá ^^
Reply
:iconbadweather1810:
Badweather1810 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student Interface Designer
- Watch back nha <3  Cậu des đẹp quá ::3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student
Aigoo~
Tui des cũng bình thường thôi á.Cảm ơn vì đã khen nhe~
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Jun 13, 2016  Student Traditional Artist
watch back tớ nhé <3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 13, 2016  Student
được thôi ^^
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
2 mq nha
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
Sammy g-2k2 ạ.
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
sally g-2k3 ^ ^
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
q-h thế nào đây nhỉ>?
Reply
(2 Replies)
Add a Comment: