Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Mỳ Sợi (Sammy)Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 81 Deviations 421 Comments 5,417 Pageviews
×

Newest Deviations

[170716] I WISH... by nguyetsone2 [170716] I WISH... :iconnguyetsone2:nguyetsone2 1 0 [170325] The Youth by nguyetsone2 [170325] The Youth :iconnguyetsone2:nguyetsone2 3 0 [170323] Nothing by nguyetsone2 [170323] Nothing :iconnguyetsone2:nguyetsone2 6 6 [160920] FLY LOVE by nguyetsone2 [160920] FLY LOVE :iconnguyetsone2:nguyetsone2 1 12 [160613] Luhan by nguyetsone2 [160613] Luhan :iconnguyetsone2:nguyetsone2 8 0 [160606] 5 Renders Jessica by nguyetsone2 [160606] 5 Renders Jessica :iconnguyetsone2:nguyetsone2 23 15 [160604] HAPPY 100+ WATCHERS by nguyetsone2 [160604] HAPPY 100+ WATCHERS :iconnguyetsone2:nguyetsone2 17 11 [160517] You Cross My Mind by nguyetsone2 [160517] You Cross My Mind :iconnguyetsone2:nguyetsone2 2 10 [160407] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -2 by nguyetsone2 [160407] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -2 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 24 13 [160404] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -1 by nguyetsone2 [160404] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -1 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 31 9 [160329] QUOTES - KRYSTAL by nguyetsone2 [160329] QUOTES - KRYSTAL :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 5 [160320] Quotes by nguyetsone2 [160320] Quotes :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 4 [160312] Rustic Summer by nguyetsone2 [160312] Rustic Summer :iconnguyetsone2:nguyetsone2 8 13 [160306] Holly Spring by nguyetsone2 [160306] Holly Spring :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 12 7 Renders + Stocks Tiffany by nguyetsone2 7 Renders + Stocks Tiffany :iconnguyetsone2:nguyetsone2 12 6 [160209] PSD COLORING #3 by nguyetsone2 [160209] PSD COLORING #3 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 1

Random Favourites

Textures - Triangles by So-ghislaine Textures - Triangles :iconso-ghislaine:So-ghislaine 3,236 364 Brushes Pack .04 by MyShinyBoy Brushes Pack .04 :iconmyshinyboy:MyShinyBoy 1,445 67 Wildest Dreams by devilMisao Wildest Dreams :icondevilmisao:devilMisao 16 2 11715 Pack Typhography Watercolor by smalleyeskhanhhoa 11715 Pack Typhography Watercolor :iconsmalleyeskhanhhoa:smalleyeskhanhhoa 136 46 Dear Brother by phoanh-charmmie Dear Brother :iconphoanh-charmmie:phoanh-charmmie 8 2 Luhan by jemmy2000 Luhan :iconjemmy2000:jemmy2000 22 2 20092015. Pack covers Facebook IV by mincute 20092015. Pack covers Facebook IV :iconmincute:mincute 41 25 TaeNy zone by dowmieeexoxo TaeNy zone :icondowmieeexoxo:dowmieeexoxo 5 1 Untitled-2 by dowmieeexoxo Untitled-2 :icondowmieeexoxo:dowmieeexoxo 4 0 PACK PNG TIFFANY @150806 AIRPORT by victorhwang PACK PNG TIFFANY @150806 AIRPORT :iconvictorhwang:victorhwang 176 159 Gloomy Sunday by Snegnaya Gloomy Sunday :iconsnegnaya:Snegnaya 40 2 PSD PACK - HAPPY 500 WATCHERS by William-BR PSD PACK - HAPPY 500 WATCHERS :iconwilliam-br:William-BR 485 131 [Pack PNG #78] Ulzzang - Lee Geum Hee by nganbadao [Pack PNG #78] Ulzzang - Lee Geum Hee :iconnganbadao:nganbadao 24 7 Pack Render Minah #13 by Windie2k1 Pack Render Minah #13 :iconwindie2k1:Windie2k1 128 93 Pack Render Irene #15 by Windie2k1 Pack Render Irene #15 :iconwindie2k1:Windie2k1 273 158 Big Share Pack PNG Happy 400+ Watchers by NaKyung-san Big Share Pack PNG Happy 400+ Watchers :iconnakyung-san:NaKyung-san 270 156

Groups

deviantID

nguyetsone2's Profile Picture
nguyetsone2
Mỳ Sợi (Sammy)
Artist | Student
Vietnam
Hãy gọi mị là Mỳ hoặc là Mỳ sama :33
Thực ra chẳng có gì đặc biệt cả,mị Des bình thường lắm chủ yếu chắc là cut Renders thôi.Và có tình yêu tha thiết với Nấm Hường Cucheoo nhất quả đất.Đã mất công ghé vô đây rồi thì hãy bỏ ra vài giây để mq với mị luôn :v
Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho no face gifKết quả hình ảnh cho totoro gif
Kết quả hình ảnh cho totoro gif
Interests

Activity


[170716] I WISH...
                                              "Em chỉ ước mình là cánh hoa bay
                                         Lạc vào khoảng trời anh vào một ngày cả gió."
Loading...
[170325] The Youth
                                   "Thanh xuân của em không có tôi,thanh xuân của tôi luôn dõi theo em."
                                                               -Nguồn:munnhim.tumblr
                             
Loading...
[170323] Nothing
                                                                  Chỉ là ngẫu hứng,không có mô tả :v :v :v
                                                            
Loading...
[160920] FLY LOVE
                                                     Hú hú,sau nhiều ngày lặn và tui đã trở lại =]]]
                                 
                                                                           ALL BY MỲ 
                             
                                                      P/s: Có nên làm PACK TEXTURE không ấy nhể?
Loading...

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Jun 21, 2016  Student Traditional Artist
+Watch cho cậu :33 Watch back tớ nha  :happybounce: 
Art cậu đẹp ghê :3 
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 21, 2016  Student
Tui Watch back rồi nha.
Cảm ơn vì đã dành thời gian xem Art của tui nhá ^^
Reply
:iconbadweather1810:
Badweather1810 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student Interface Designer
- Watch back nha <3  Cậu des đẹp quá ::3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student
Aigoo~
Tui des cũng bình thường thôi á.Cảm ơn vì đã khen nhe~
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Jun 13, 2016  Student Traditional Artist
watch back tớ nhé <3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 13, 2016  Student
được thôi ^^
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
2 mq nha
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
Sammy g-2k2 ạ.
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
sally g-2k3 ^ ^
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
q-h thế nào đây nhỉ>?
Reply
(2 Replies)
Add a Comment: