Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Mỳ Sợi (Sammy)Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 79 Deviations 418 Comments 4,697 Pageviews
×

Newest Deviations

[170323] Nothing :iconnguyetsone2:nguyetsone2 3 0 [160920] FLY LOVE :iconnguyetsone2:nguyetsone2 1 12 [160613] Luhan :iconnguyetsone2:nguyetsone2 6 0 [160606] 5 Renders Jessica :iconnguyetsone2:nguyetsone2 24 15 [160604] HAPPY 100+ WATCHERS :iconnguyetsone2:nguyetsone2 17 11 [160517] You Cross My Mind :iconnguyetsone2:nguyetsone2 2 10 [160407] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -2 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 19 10 [160404] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -1 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 30 8 [160329] QUOTES - KRYSTAL :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 5 [160320] Quotes :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 4 [160312] Rustic Summer :iconnguyetsone2:nguyetsone2 8 13 [160306] Holly Spring :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 12 7 Renders + Stocks Tiffany :iconnguyetsone2:nguyetsone2 11 6 [160209] PSD COLORING #3 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 1 [160206] Pack Renders TaeTiSeo Mixxo - Part 2 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 14 4 [160204] Pack Renders TaeTiSeo Mixxo - Part 1 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 15 7

Groups

deviantID

nguyetsone2's Profile Picture
nguyetsone2
Mỳ Sợi (Sammy)
Artist | Student
Vietnam
Hãy gọi mị là Mỳ hoặc là Mỳ sama :33
Thực ra chẳng có gì đặc biệt cả,mị Des bình thường lắm chủ yếu chắc là cut Renders thôi.Và có tình yêu tha thiết với Nấm Hường Cucheoo nhất quả đất.Đã mất công ghé vô đây rồi thì hãy bỏ ra vài giây để mq với mị luôn :v
Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho no face gifKết quả hình ảnh cho totoro gif
Kết quả hình ảnh cho totoro gif
Interests

Activity


[170323] Nothing
                                                                  Chỉ là ngẫu hứng,không có mô tả :v :v :v
                                                            
Loading...
[160920] FLY LOVE
                                                     Hú hú,sau nhiều ngày lặn và tui đã trở lại =]]]
                                 
                                                                           ALL BY MỲ 
                             
                                                      P/s: Có nên làm PACK TEXTURE không ấy nhể?
Loading...
Tuôi là tuôi lặn rồi,đừng Watch tuôi nhieeee ...
[160613] Luhan
                                                            " Ta chợt biết
                                                              Ta là người quá dại
                                                              Muốn thôi yêu
                                                              Thì đã,
                                                              Lỡ yêu rồi! "
                                             {Cuối cùng cho một tình yêu - Nguyễn Nhật Ánh}

                                  →Nguồn Stock : HanBambi - LuHan's Vietnam Fanpage
                                  →Style: #SoshiQuotes
                                  → Texture: :iconsirius-sdz:
Loading...

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Jun 21, 2016  Student Traditional Artist
+Watch cho cậu :33 Watch back tớ nha  :happybounce: 
Art cậu đẹp ghê :3 
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 21, 2016  Student
Tui Watch back rồi nha.
Cảm ơn vì đã dành thời gian xem Art của tui nhá ^^
Reply
:iconbadweather1810:
Badweather1810 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student Interface Designer
- Watch back nha <3  Cậu des đẹp quá ::3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student
Aigoo~
Tui des cũng bình thường thôi á.Cảm ơn vì đã khen nhe~
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Jun 13, 2016  Student Traditional Artist
watch back tớ nhé <3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 13, 2016  Student
được thôi ^^
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
2 mq nha
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
Sammy g-2k2 ạ.
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
sally g-2k3 ^ ^
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
q-h thế nào đây nhỉ>?
Reply
(2 Replies)
Add a Comment: