Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Mỳ Sợi (Sammy)Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 80 Deviations 421 Comments 5,040 Pageviews
×

Newest Deviations

[170325] The Youth by nguyetsone2 [170325] The Youth :iconnguyetsone2:nguyetsone2 2 0 [170323] Nothing by nguyetsone2 [170323] Nothing :iconnguyetsone2:nguyetsone2 6 6 [160920] FLY LOVE by nguyetsone2 [160920] FLY LOVE :iconnguyetsone2:nguyetsone2 1 12 [160613] Luhan by nguyetsone2 [160613] Luhan :iconnguyetsone2:nguyetsone2 8 0 [160606] 5 Renders Jessica by nguyetsone2 [160606] 5 Renders Jessica :iconnguyetsone2:nguyetsone2 24 15 [160604] HAPPY 100+ WATCHERS by nguyetsone2 [160604] HAPPY 100+ WATCHERS :iconnguyetsone2:nguyetsone2 17 11 [160517] You Cross My Mind by nguyetsone2 [160517] You Cross My Mind :iconnguyetsone2:nguyetsone2 2 10 [160407] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -2 by nguyetsone2 [160407] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -2 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 22 12 [160404] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -1 by nguyetsone2 [160404] Renders TTS Mixxo SUMMER LOOKBOOK part -1 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 31 9 [160329] QUOTES - KRYSTAL by nguyetsone2 [160329] QUOTES - KRYSTAL :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 5 [160320] Quotes by nguyetsone2 [160320] Quotes :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 4 [160312] Rustic Summer by nguyetsone2 [160312] Rustic Summer :iconnguyetsone2:nguyetsone2 8 13 [160306] Holly Spring by nguyetsone2 [160306] Holly Spring :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 12 7 Renders + Stocks Tiffany by nguyetsone2 7 Renders + Stocks Tiffany :iconnguyetsone2:nguyetsone2 12 6 [160209] PSD COLORING #3 by nguyetsone2 [160209] PSD COLORING #3 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 4 1 [160206] Pack Renders TaeTiSeo Mixxo - Part 2 by nguyetsone2 [160206] Pack Renders TaeTiSeo Mixxo - Part 2 :iconnguyetsone2:nguyetsone2 15 4

Random Favourites

[090315] Pack Stock 01 by MinhKhue2209 [090315] Pack Stock 01 :iconminhkhue2209:MinhKhue2209 268 244 [Collection] SHARE RESOURCE #1 by LiBum [Collection] SHARE RESOURCE #1 :iconlibum:LiBum 304 111 Share Res Free 014 by pomzwon01 Share Res Free 014 :iconpomzwon01:pomzwon01 243 55 share all res by yulyuk share all res :iconyulyuk:yulyuk 250 100 Share Res #3 by poubery Share Res #3 :iconpoubery:poubery 215 61 Share res #14 by jangddh1932001 Share res #14 :iconjangddh1932001:jangddh1932001 240 39 [ COLLECT ] Share res free by Angelsicat224 [ COLLECT ] Share res free :iconangelsicat224:Angelsicat224 301 246 140619. Pack Share Res : Happy 100+ watchers !!!! by Hyemi91 140619. Pack Share Res : Happy 100+ watchers !!!! :iconhyemi91:Hyemi91 464 188 [ Big share ] Share res by HunhanStyle [ Big share ] Share res :iconhunhanstyle:HunhanStyle 422 141
Journal
Share Pack PNG Free
Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] Bunny Emoji-88 (Hello) [V5]Cái máy bàn bị hỏng rồi :crying: rvmp :crying: rvmp Mất hết mấy web down ảnh của nhà yg :crying: rvmp :crying: rvmp :crying: rvmp không send được png cho mấy bạn nữaBunny Emoji-07 (Emoji Cry) [V1] nên được hôm "chôm" được laptop của má mà lười send png cho mấy bạn quá nên tớ sẽ share free ở đây luôn nhé! Sẽ share từ Pack #116 đến Pack #132 luôn ngaz!
:iconjimikwon2518:jimikwon2518
:iconjimikwon2518:jimikwon2518 321 204
210718/PNGTIFFANY by MizzG2k1 210718/PNGTIFFANY :iconmizzg2k1:MizzG2k1 121 42 230215 sweet by thecrazyBangie 230215 sweet :iconthecrazybangie:thecrazyBangie 36 5 Share Pack PSD wait for the lucky day by JessicaCat123 Share Pack PSD wait for the lucky day :iconjessicacat123:JessicaCat123 12 7 [Taking Request] 9 Render Eunji (For Everyone) by meowngusi [Taking Request] 9 Render Eunji (For Everyone) :iconmeowngusi:meowngusi 69 22 PNGs Pack JooYi - 5 by Heoconkutecu PNGs Pack JooYi - 5 :iconheoconkutecu:Heoconkutecu 407 312 [PSD]: Happy New Year 2015 by Jenny3110 [PSD]: Happy New Year 2015 :iconjenny3110:Jenny3110 314 342

Groups

deviantID

nguyetsone2's Profile Picture
nguyetsone2
Mỳ Sợi (Sammy)
Artist | Student
Vietnam
Hãy gọi mị là Mỳ hoặc là Mỳ sama :33
Thực ra chẳng có gì đặc biệt cả,mị Des bình thường lắm chủ yếu chắc là cut Renders thôi.Và có tình yêu tha thiết với Nấm Hường Cucheoo nhất quả đất.Đã mất công ghé vô đây rồi thì hãy bỏ ra vài giây để mq với mị luôn :v
Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho totoro gif


Kết quả hình ảnh cho no face gifKết quả hình ảnh cho totoro gif
Kết quả hình ảnh cho totoro gif
Interests

Activity


[170325] The Youth
                                   "Thanh xuân của em không có tôi,thanh xuân của tôi luôn dõi theo em."
                                                               -Nguồn:munnhim.tumblr
                             
Loading...
[170323] Nothing
                                                                  Chỉ là ngẫu hứng,không có mô tả :v :v :v
                                                            
Loading...
[160920] FLY LOVE
                                                     Hú hú,sau nhiều ngày lặn và tui đã trở lại =]]]
                                 
                                                                           ALL BY MỲ 
                             
                                                      P/s: Có nên làm PACK TEXTURE không ấy nhể?
Loading...
Tuôi là tuôi lặn rồi,đừng Watch tuôi nhieeee ...

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Jun 21, 2016  Student Traditional Artist
+Watch cho cậu :33 Watch back tớ nha  :happybounce: 
Art cậu đẹp ghê :3 
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 21, 2016  Student
Tui Watch back rồi nha.
Cảm ơn vì đã dành thời gian xem Art của tui nhá ^^
Reply
:iconbadweather1810:
Badweather1810 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student Interface Designer
- Watch back nha <3  Cậu des đẹp quá ::3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student
Aigoo~
Tui des cũng bình thường thôi á.Cảm ơn vì đã khen nhe~
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Jun 13, 2016  Student Traditional Artist
watch back tớ nhé <3
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Jun 13, 2016  Student
được thôi ^^
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
2 mq nha
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
Sammy g-2k2 ạ.
Reply
:iconsally-babe:
sally-babe Featured By Owner Dec 8, 2015  Student Interface Designer
sally g-2k3 ^ ^
Reply
:iconnguyetsone2:
nguyetsone2 Featured By Owner Dec 8, 2015  Student
q-h thế nào đây nhỉ>?
Reply
(2 Replies)
Add a Comment: